• Osseo, Minnesota

Hot Wheels 164 Custom

1991 Mazda MX-5 Miata
Wheel Swap: Chrome Real Riders
 • 1991 Mazda MX-5 Miata Hot Wheels
 • 1991 Mazda MX-5 Miata Hot Wheels
 • 1991 Mazda MX-5 Miata Hot Wheels
 • 1991 Mazda MX-5 Miata Hot Wheels
 • 1991 Mazda MX-5 Miata Hot Wheels
 • 1991 Mazda MX-5 Miata Hot Wheels
 • 1991 Mazda MX-5 Miata Hot Wheels
 • 1991 Mazda MX-5 Miata Hot Wheels
 • 1991 Mazda MX-5 Miata Hot Wheels
 • 1991 Mazda MX-5 Miata Hot Wheels
 • hot
 • hot
 • hot
 • hot
 • hot
 • hot
 • hot
 • hot
 • hot
 • hot
Vehicle: 1991 Mazda MX-5 Miata
164 CUSTOM #: UC0225
GENUINE: n/a
TYPE: 164Custom
COLOR: Yellow
164 Build YEAR: 2020
HW PART NUMBER: GHC71
HW SERIES NAME: HW Roadsters
HW SERIES #: 1
HW DATE CODE: N11

About this custom Hot Wheel:

Wheel Swap: Chrome Real Riders
scroll up