• Osseo, Minnesota

Hot Wheels 164 Custom

BIG-AIR BEL-AIR - ZAMAC
Custom ZAMAC build with Chrome Real Riders
 • BIG-AIR BEL-AIR - ZAMAC Hot Wheels
 • BIG-AIR BEL-AIR - ZAMAC Hot Wheels
 • BIG-AIR BEL-AIR - ZAMAC Hot Wheels
 • BIG-AIR BEL-AIR - ZAMAC Hot Wheels
 • BIG-AIR BEL-AIR - ZAMAC Hot Wheels
 • BIG-AIR BEL-AIR - ZAMAC Hot Wheels
 • BIG-AIR BEL-AIR - ZAMAC Hot Wheels
 • BIG-AIR BEL-AIR - ZAMAC Hot Wheels
 • BIG-AIR BEL-AIR - ZAMAC Hot Wheels
 • BIG-AIR BEL-AIR - ZAMAC Hot Wheels
 • hot
 • hot
 • hot
 • hot
 • hot
 • hot
 • hot
 • hot
 • hot
 • hot
Vehicle: BIG-AIR BEL-AIR - ZAMAC
164 CUSTOM #: UC0348
GENUINE: n/a
TYPE: 164Custom
COLOR: ZAMAC
164 Build YEAR: 2020
HW PART NUMBER: GHF08
HW SERIES NAME: Rod Squad
HW SERIES #: 1
HW DATE CODE: N11

About this custom Hot Wheel:

Custom ZAMAC build with Chrome Real Riders
scroll up