• Osseo, Minnesota

Hot Wheels 164 Custom

Mazda RX-3
Wheel Swap; Gold 4-spoke Real Riders
 • Mazda RX-3 Hot Wheels
 • Mazda RX-3 Hot Wheels
 • Mazda RX-3 Hot Wheels
 • Mazda RX-3 Hot Wheels
 • Mazda RX-3 Hot Wheels
 • Mazda RX-3 Hot Wheels
 • Mazda RX-3 Hot Wheels
 • hot
 • hot
 • hot
 • hot
 • hot
 • hot
 • hot
Vehicle: Mazda RX-3
164 CUSTOM #: UC0369
GENUINE: n/a
TYPE: 164Custom
COLOR: Green
164 Build YEAR: 2021
HW PART NUMBER: GHD17
HW SERIES NAME: Nightburnerz
HW SERIES #: 8
HW DATE CODE: N27

About this custom Hot Wheel:

Wheel Swap; Gold 4-spoke Real Riders
scroll up